Booking
Der er i alt 9 lejligheder - 2 små og 7 større. I alt 64 andele er knyttet hertil.
 For hver andel man ejer, har man 13 klip at bruge om året. Skiftedag er lørdag, hvor lejlighederne forlades senest kl. 10.
En uge i de større lejligheder koster 2 klip. En uge i de to små lejligheder koster 1 klip.
Herudover kan andelshaverne købe klip hos hinanden for 500 kr. pr klip.

Rulleplan i ferierne:
Der er en rulleplan, hvor alle andelshavere cirkulerer i 8 af lejlighederne i huset i påskeferie, sommerferie og efterårsferie. 
Herudover kan man bruge sine klip til at booke uger, hvor der er plads.

Gæstehus:
Der er mulighed for at booke  gæstehuset Anexo,  hvis man har brug for en ekstra overnatning på grund af flytidspunkterne. Gæstehuset kan evt. også benyttes som supplement, hvis man har brug for ekstra senge.  I gæstehuset er der en dobbeltseng og en køjeseng, og derudover har andelsselskabet købt nogle ekstra sammenklappelige gæstesenge.  

Online bookingsystem:
Vi anvender et internetbaseret bookingsystem, så man let kan booke ledige uger og holde regnskab med anvendelsen af lejlighederne fordelt på andele.
Man kan således booke en eller flere lejligheder for en eller flere uger, hvis man gerne vil have familie eller venner med.

Last Minute Booking:

Det er besluttet, at man kan booke en lejlighed, som to uger frem i tiden står ledig, uden at det koster klip. Man skal betale 500 kr. pr. klip til andelsselskabet. Dette for at give andelshavere mulighed for at bruge huset ud over de 13 klip, en andel giver ret til.

Flere andele giver flere klip:

Man kan købe flere andele og således sikre sig flere klip, hvis man har interesse i dette.